Nadstandardní vybavení bytuJako součást nadstandardního vybavení je možno si vybrat ze široké škály nabízených tuzemských i zahraničních obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů sanitárního vybavení, podlahových krytin a vnitřních bytových dveří od našich smluvních partnerů.

Na základě tohoto výběru bude následně klientovi proveden odpočet standardního vybavení a současně započten vybraný nadstandard. Takto provedený odpočet a přípočet v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s touto změnou.

Při stanovení odpočtu a přípočtu je nutno si uvědomit, že zatímco odpočet probíhá s ohledem na dodavatelské vztahy ve velkoobchodních cenách.

Firma H+M Zlín a.s. nabízí svým zákazníkům také realizaci individuálních úprav dle jejich požadavků. V těchto případech se může jednat o individuální změny, jako např. dílčí změny příček, změny v rozvodech elektro včetně navýšení počtu zásuvek a situování pozic světel. V rámci těchto klientských změn lze provádět i změny dispozičního řešení bytů dle požadavků klientů. Tyto klientské změny jsou rozděleny do dvou kategorii klientských změn a jsou přílohou smlouvy o smlouvě budoucí. Požadované změny je třeba nejprve posoudit z hlediska technické proveditelnosti a zkonzultovat s projektantem stavby. Následně se provede nacenění požadovaných úprav a po odsouhlasení klientem této kalkulace je provedena změna projektové dokumentace, která bude následně předána stavbě k realizaci.

* odsouhlasená klientská změna se předává k realizaci stavbě až po uhrazení dané kategorie klientských změn.