Interiérové dveřeZačátek výroby dřevěných výrobků sahá do počátku 20. století. Od roku 1957 byl v Jihlavě vytvořen podnik Jihlavské dřevařské závody, kam se soustředila podstatná část výroby dveří pro bytovou výstavbu v bývalém Československu MASONITE CZ je plnohodnotným následovníkem ve výrobě určené široké klientele z celého světa. Během posledních let došlo k podstatnému zvýšení kvality a rozšíření tradičního a uceleného sortimentu dveří, který nabývá rok od roku větší popularity.